Yasal Uyarı - Dizi Önerileri | Yeni Ve Eski, Yabancı Ve Yerli Dizi Önerileri
Yasal Uyarı

İlgili Yasa:

MAD­DE 5 (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

 

Dikkat Uyarı !  Sitemizde telif hakkını ihlal eden içerik bulunduğunu düşünüyorsanız veya telif hakkı size ait olan içerik bulunuyor ise iletişim bölümündeki mail adresimize ilgili konu hakkında mail atarak içeriğin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.
Yorum yaparak veya ilgili sosyal medya hesaplarımızdan yapılan hiçbir bilgilendirme kayde alınmayacaktır mailler dikkate alınacaktır.

 

dizionerileri.com adlı sitemizde bulunan film fragmanları ve diğer videolar farklı paylaşım ortamlarında da bulunmaktadır. Sitemiz sadece youtube.com, vk.com, mail.ru vb.  paylaşım sitelerindee eklenmiş ve paylaşıma açılmış videoları yayınlayıp diziler hakkında bilgiler vermekte ve dizi önerileri yapmaktadır. Server’ımıza Sunucu’muza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır.  Bu yüzden dizionerileri.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. İstenildiği takdirde hak sahipleri videoların veya içeriklerin kaldırılması talebinde bulunabilirler.